יידיש באוניברסיטת תל אביב

מכון משפחת גולדרייך

תרבות היידיש: מתאוריה למעשה

תוכנית הקיץ הבינלאומית

לאורך כל שנת הלימודים שפת היידיש, ספרותה ותרבותה נלמדות באופן קבוע באוניברסיטת תל אביב על ידי מכון יונה גולדריץ', וכן במסגרת תכנית הקיץ הבינלאומית ליידיש על שם מייסדה, ד"ר נעמי פרוור-כדר.

אנו שמחים מאוד להודיע על תכנית חדשה: מחקרים בינתחומיים של תרבות ומורשת יידיש, בה הקרן הישראלית לשימור מורשת היידיש שותפה של אוניברסיטת תל אביב. הפרויקט ייבנה על עבודתם של סטודנטים בהדרכת מרצים של האוניברסיטה על היבטים שונים של תרבות היידיש, לרבות לימוד חומרים ייחודיים המתפרסמים באתר זה.

החל מהשנה האקדמית הבאה (תשפ"ד) לימודים אלו יקבלו תמיכה מצד תכנית המלגות של רוזה לובינה, שהוקמה על ידי המייסד של קרן זו ושל אתר האינטרנט שלנו, ד"ר מארק זילברקוויט. יוענקו מלגות למחקר ארכיוני, היסטורי ואחר בתחום תרבות היידיש על היבטיה השונים, לרבות תיאטרון, מוזיקה, קולנוע ואמנות פלסטית. קרא ביתר פירוט בקישורים למעלה. המידע פורסם באישור אוניברסיטת תל אביב.