דמיטרי שוסטקוביץ'

משירה עממית יהודית, הקלטת 1956 (ברוסית)

יואכים בראון, על שירים יהודיים מאת שוסטקוביץ'

משירה עממית היהודית
תווים

משירה עממית יהודית, ביצוע ביידיש

"המוסיקה היהודית העממית היא ייחודית בהצללה הרגשית שלה. הדהודיה ניתן לשמוע ביצירות מלחינים גדולים רבים בעולם". אלה מילים של המלחין הדגול של המאה ה20 דמיטרי שוסטקוביץ'. 

הוא לא היה יהודי לפי מוצאו, אבל הוא נהיה אחד המלחינים היהודיים הבולטים, שאמר את דברו החשוב ביותר בתרבות המוזיקלית של יידיש. נימות ואת הקצב המיוחד של מנגינות שירי יידיש ניתן לשמוע בברור בחיבורי המלחין רבים בסוגות שונות. ביניהם תופס מקום מיוחד המחזור "משירת יידיש העממית", שיצר שוסטקוביץ' (ראה: את החוברת של פרופ' יואכים בראון מאוניברסיטת בר אילן). 

המחזור חובר בשנת 1948 בשיא הטרור הסטליניסטי נגד אינטלקטואלים יהודיים. הוא חדור טרגיות, עומקו הפנימי מדהים. זאת מחאת המלחין נגד האירועים ההם. 

להעריך את גאוניות המוסיקה הזאת יכול כל מי שישמע את ההקלטה ההיסטורית עם הרכב הנגנים הראשון בו בפסנתר מנגן המחבר עצמו. חשיבות מיוחדת יש גם להקלטה היחידה בעולם של המחזור הזה ביידיש, שמובאת להלן.