משאבי לימוד באינטרנט

מילון אנגלית־יידיש מקיף

מילון יידיש־אנגלית מקיף

מילון רוסית־יידיש

מילון יידיש־רוסית

אוצרות יידיש באינטרנט

מדריך יידיש ברוסית

Yiddish Duolingo

דוגמאות ניבי יידיש

מרכז ספרי יידיש

ספרי דקדוק ביידיש

דיקדוק של יודל מרק (ביידיש)

אוצר מילים שמיות ביידיש