גלריה

מארק שאגאל

תנחום קפלן

יששכר בער ריבק

שמעון בער קרטקו