גלריה.

 ברנרד קרטקו

איורים (כותרות מאוירות) מאת ברנרד (שמעון־בער) קרטקו ל"דראַמען" (מחזאות) של יצחק לייבוש פרץ. ורשה, פולין, "פּראָגרעס", 1909.

באדיבות ד"ר הלל קזובסקי.