שלמה מיכאלס

כוכב הלכת ששמו מיכאלס

(זכרונות של האלמנה)

יצירות מופת של הקולנוע הישן

(ברוסית וביידיש)

שברי התיאטרון הנרצח

(סרט ברוסית וביידיש)

תולדות ציור אחד