סאָוועטיש היימלאַנד

סאָוועטיש  היימלאַנד (יוני 1974)