Preservation of Yiddish Culture

Preservation of Yiddish Culture and Heritage

Сохранение культуры идиша

אָפּהיטן אונדזער ייִדישע קולטור־ירושה

לשמור על תרבות היידיש

 שלום־עליכם

געזאַמלטע ווערק

דער דענקמאָל און פּרעמיע לכּבֿוד שלום־עליכמען

אַרכיוו

שלום־עליכם איז געוואָרן דער וויכטיקסטער סימבאָל פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור. אַ געוויסע ראָלע האָט אין דעם בלי־ספֿק געשפּילט דער פֿאַקטוואָס אין אונטערשייד פֿון צוויי אַנדערע קלאַסיקער פֿון אונדזער פּראָזע – מענדעלע מוכר־ספֿרים און יצחק־לייבוש פּרץוועלכע האָבן געשריבן אין אַ פֿאַרגלײַכבאַרן פאַרנעם אויף ייִדיש און אויף העברעיִשאיז ייִדיש איינדײַטיק געווען די עיקרדיקע שפּראַך פֿון שלום־עליכמס שאַפֿונגמע טאָר ניט אָבער איגנאָרירן אויך יענעם פֿאַקטוואָס ער איז געווען אַמווייניקסט עליטיסטיש” און אַמערסטן “פֿאָלקסטימלעך” פֿון אונדזערע דרײַ קלאַסיקער.

די געשאַפֿענע דורך שלום־עליכמען בולטע און פֿאַרנעמלעכע געשטאַלטן פֿון טבֿיה דעם מילכיקןמנחם־מענדליאָסעלע־סאָלאָוויי, כּתרילעווקע, אַנאַטעווקע אאזײַנען פֿיל מאָל פֿאַרקערפּערט געוואָרן אויף דער בינע און אויפֿן עקראַן – דערבײַ ניט בלויז אויף ייִדישנאָר אויך אויף העברעיִשאויף ענגלישאויף רוסיש און אויף אַ סך אַנדערע שפּראַכןווייניק שרײַבער קאָנען קאָנקורירן מיט שלום־עליכמען אין צאָל לשונותאויף וועלכע עס זײַנען איבערגעזעצט געוואָרן זייערע ווערק.

אינעם ראַטנפֿאַרבאַנד האָט יעדע נאַציאָנעלע מינדערהייט געדאַרפֿט האָבן אַ קלאַסיקער (זעלטענער – צוויי קלאַסיקער), וועלכער האָט געדינט ווי אַן אולטימאַטיווער סימבאָל פֿון ליטעראַטור און אין גאַנצן גענומען קולטור פֿונעם אַנטשפּרעכיקן פֿאָלקזײַנע ווערק האָט מען איבערגעזעצט אין רוסיש און אין אַנדערע שפּראַכן פֿון סאָוועטישע פֿעלקערבײַ די גרוזינער איז געווען שאָטאַ רוסטאַוועליבײַ די אוקראַיִנער – טאַראַס שעווטשענקאָבײַ די ווײַסרוסן – יאַנקאַ קופּאַלאַ און יאַקוב קאָלאַס און בײַ ייִדןנאַטירלעך, – שלום־עליכםוועמענס זעקסבענדיקע זאַמלונג פֿון ווערק אין איבערזעצונג אויף רוסיש האָט באַפּוצט מיט עטלעכע יאָרצענדליקער צוריק שיער ניט יעדע ייִדישע שטוב אינעם ראַטנפֿאַרבאַנד.

שלום־עליכמס נאָמען טראָגן גאַסן פֿון אַ סך שטעט אין דער וועלט – פֿון ביראָבידזשאַן ביז ירושליםאון אפֿילו אַ קראַטער אויף דער פּלאַנעטע מערקוראין אַ ריי שטעט פֿון רוסלאַנדישׂראל און אוקראַיִנע האָט מען אים געשטעלט דענקמעלער. אָבער קיין פֿולע אַקאַדעמישע אויפֿלאַגע פֿון זײַנע ווערק איז ביז איצט ניט פֿאַראַןאינעם ראַטנפֿאַרבאַנד וואָלט אַזאַ אויפֿלאַגע ניט געקאָנט זיך באַווײַזןווײַל גאָר ניט אַלע שלום־עליכמס ווערק אַנטשפּרעכן סאָוועטישע אידעאָלאָגישע שטעלונגעןלמשלזײַן ראָמאַן דער בלוטיקער שפּאַס“, וווּ עס גייט אַ רייד וועגן בלבול־הדםוועגן דעם, אַז שלום־עליכם האָט סימפּאַטיזירט דעם ציוניזםגענומען אַן אָנטייל אין צוויי ציוניסטישע קאָנגרעסן און אָנגעשריבן אַ גאַנצע ריי פּובליציסטישע און קינסטלערישע ווערק מיט אָפֿן ציוניסטישן אינהאַלטהאָבן סאָוועטישע בירגער אויך ניט געטאָרט וויסן. אָבער אַזאַ אויפֿלאַגע האָט זיך צוליב כּלערליי סיבות ניט באַוויזן אויך אויסער דעם ראַטנפֿאַרבאַנדהגם די חשיבֿות פֿון אָט דעם שרײַבער אין דער ייִדישער ליטעראַטור איז אַזוי גרויס, אַז אין פֿאַרלויף פֿונעם יאָרהונדערטוואָס איז פֿאַרבײַ זינט זײַן פּטירהוואָלט מען געקאָנט פֿאַרווירקלעכן אַזאַ פּראָיעקט.

דאָס צוגרייטן אַ פֿולע אַקאַדעמישע אויפֿלאַגע פֿון שלום־עליכמס ווערקוואָס זאָל אײַנשליסן אין זיך אַלע זײַנע חיבורים – קינסטלערישע, פּובליציסטישע און עפּיסטאָלאַרע, אָנגעשריבענע ניט בלויז אויף ייִדישנאָר אויך אויף רוסיש און העברעיִשאיז אַ קאָמפּליצירטע אויפֿגאַבעזי פֿאָדערט אַ מאַסשטאַביקבאַטראַכט און געניט צונויפֿקלײַבן מאַטעראלן כּדי דערנאָך אַרויסגעבן זיי אין אַן אוניפֿיצירטן אויסלייג מיט נייטיקע לינגוויסטישעהיסטאָרישע און ביבליאָגראַפֿישע קאָמענטאַרן.

ניט ווייניקער וויכטיק איז פּאָפּולאַריזאַציע פֿון דער שעפֿערישער ירושה פֿונעם גרויסן שרײַבערוועלכע היט אָפּ איר באַדײַטונג און אַקטועלקייט אפֿילו איצטאינעם 21טן יאָרהונדערטווען די באַשריבענע דורך אים וועלט פֿון ייִדישע שטעטלעך איז געוואָרן אַ טייל פֿון אונדזער געשיכטעצו דער דאָזיקער אויפֿגאַבע דאַרף מען צוגיין ניט פֿאָרמעלנאָר שעפֿערישנעמענדיק אין באַטראַכט הײַנטצײַטיקע רעאַליעס.

אויפֿן סמך פֿון וואָס דאַרפֿן אין דער אַרבעט אויף צו פֿאַראייביקן אונדזער קלאַסיקער אַרויסרוקט ווערן אויפֿן ערשטן פּלאַנט דווקא אָט די צוויי אויפֿגאַבן? – אויפֿן סמך פֿון שלום־עליכמס די צוואָה“, וווּ עס שטייט צווישן אַנדערס געשריבן: “דער בעסטער מאָנומענט װעט זײַן פֿאַר מיראַז מע װעט לײענען מײַנע װערק און אַז עס װעלן זיך געפֿינען אין די פֿאַרמעגלעכע קלאַסן פֿון אונדזער פֿאָלק מעצענאַטןװאָס װעלן זיך נעמען אַרױסגעבן און פֿאַרשפּרײטן מײַנע װערקהן אין ייִדישהן אין אַנדערע שפּראַכן“.